قلم زنی روی مس

قالی
24 می 2018
زیره
24 می 2018

قلم زنی روی مس

قلم زنی، هنرِ کندنِ نقوش بر روی اشیای فلزی است. این هنر، همواره با سبک ایرانی ملازمت داشته و نقوش آن گل و بتّه‌های اسلیمی و ختایی بوده است. در کندن نقش بر روی فلز از قلم‌های فولادی و چکش مناسب با آن استفاده می‌شود.

در حال­ حاضر بیشتر بر روی مس و برنج، قلم­زنی می‌شود و استان کرمان ‌یکی از اصلی‌ترین مراکز قلم زنی ایران است.