‌یخدان کبوترخان

سروهای تاریخی طرز
23 می 2018
قلعه‌ی دختر
23 می 2018

‌یخدان کبوترخان

این بنا واقع در دهستان کبوترخان و متعلق به دوران صفویه است.