میرزبیر

زیارتگاه شیخ احمد
23 می 2018
دره و دهکده‌ی صخره‌ای میمند
23 می 2018

میرزبیر

این بنای هشت ضلعی که دارای‌یک گنبد است، در شرق روستای شریف آباد بر روی تپه‌ای واقع شده است. مصالح به کاربرده شده در این بنا قلوه سنگ و ملات گچ است و در قسمت‌هایی از آن آجر دیده می‌شود که در تداوم معماری دوره‌ی ایلخانی ساخته شده و دارای گچ بری‌های زیبا و کتیبه‌ای با خط ثلث است.