کاروان سرای آقا ابراهیم

مساجد
23 می 2018
خواجه اتابک
23 می 2018

کاروان سرای آقا ابراهیم

این اثر تاریخی در قسمت جنوبی بازار آقا ابراهیم واقع شده است. بر روی دیوار شرقی این کاروان سرا کتیبه‌ای از سنگ به طول‌یک متر و عرض چهل و پنج سانتی­متر با زمینه­ی آبی و خطوط حجاری شده به رنگ سیاه دیده می‌شود، که تاریخ آن رمضان المبارک ۱۳۲۲ است و قدمتی‌یکصدساله را نشان می‌دهد.