قیصریه

سیدمحمدعلی گلاب زاده
23 می 2018
آثار تاریخی ریگان
23 می 2018

قیصریه

این اثر تاریخی در انتهای بازار شهرستان رفسنجان قرار دارد و متعلق به دوره­ی آل مظفراست.