قلعه‌ی شاهماران

تپه‌یحیی
23 می 2018
امامزاده ها
23 می 2018

قلعه‌ی شاهماران

این قلعه در بخش ارزوییه واقع شده است.