قلعه‌ی حسن آباد علم خان

آثار تاریخی عنبرآباد
23 می 2018
آثار تاریخی قعله گنج
23 می 2018

قلعه‌ی حسن آباد علم خان

این قلعه حدود‌یکصد سال قدمت دارد