شهر قدیم جیرفت (دقیانوس)

قلعه‌ی منوجان
23 می 2018
قلعه‌ی دختر و قلعه‌ی اردشیر
23 می 2018

شهر قدیم جیرفت (دقیانوس)

این اثر تاریخی در غرب جیرفت واقع شده و متعلق به دوران پیش از تاریخ است.