خواجه اتابک

کاروان سرای آقا ابراهیم
23 می 2018
گنبد سبز
23 می 2018

خواجه اتابک

مقبره‌ی­خواجه اتابک از بناهای­اواخردوره‌ی­سلجوقیان­است.این بنا از داخل چهارضلعی و از خارج به صورت هشت ضلعی ساخته شده است.از جمله ویژگی‌های این بنا، خطوط کوفی و ثلث با گچ و آجر در نمای داخل آن است.