شیخ اوحدالدین کرمانی

افضل الدین ابوحامد کرمانی
22 می 2018
لاله خاتون (صفوه الدین)
22 می 2018

شیخ اوحدالدین کرمانی

اوحدالدین حامد بن ابی الفخر، از عارفان و سرایندگان بنام است. وی طی سفرهایی به حجاز و عراق و شام، با مشایخ بزرگ صوفیه از جمله شیخ رکن­الدین سجاسی، دیدار کرده است.

از شیخ اوحدالدین، مجموعه‌ای به نام «دیوان رباعیات» به‌یاد گار مانده که به کوشش احمد محبوب و با مقدمه‌ی استاد باستانی پاریزی چاپ شده است.

تخلص وی «اوحد» است و اوحدی مراغه‌ای که مرید مکتبی وی بوده تخلص خود را، به تیمّن، از همین نام، گرفته است. اوحدالدین کرمانی، که با شمس تبریزی هم دیدار داشته، در بغداد به مقام شیخ­الشیوخی رسیده است و سرانجام در همان شهر چشم از جهان فرو بسته و همانجا در قبرستان «شونیزیّه » آرمیده است.