استادعلی اکبر صنعتی

دکتر عباس ریاضی کرمانی
22 می 2018
اطهری کرمانی
22 می 2018

استادعلی اکبر صنعتی

استاد علی اکبر صنعتی، در سال۱۲۹۵ (ش) در کرمان بدنیا آمد. فوت پدر و تنگدستی مادر، وی را در زمره‌ی اولین شاگردان پرورشگاه صنعتی قرار داد. وی از کودکی، ذوق نقاشی را در خود احساس کرد و سرانجام پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، حاج علی اکبر (مؤسس پرورشگاه) او را نزد پسر خود که در تهران بود فرستاد و در مدرسه‌ی کمال الملک نزد استادان نام آور، ذوق و تحصیلات هنری را در هم آمیخت و در سال ۱۳۱۹ ش به درجه‌ی لیسانس نقاشی نایل شد. در همان سال به کرمان آمد و بر حسب وظیفه و ادای دین نسبت به پرورشگاهی که در آن پرورش‌یافته بود، تعداد چهل تن از کود کان‌یتیم پرورشگاه را انتخاب کرد و به آنها تعلیم نقاشی داد که خوشبختانه بعضی از آنها، در این زمینه پیشرفت کردند و در شمار اساتید و هنرمندان نقاشی کشور درآمدند.

استاد صنعتی در سال۱۳۲۴، به تهران عزیمت و با کوشش عبدالحسین صنعتی زاده، از آثار خود موزه‌ای در میدان توپ خانه تأسیس و به سازمان شیر و خورشید واگذار کرد. این موزه در سال ۱۳۲۵ ش افتتاح و قسمتی از درآمد فروش بلیت آن برای کمک به مستمندان اختصاص داه شد. این موزه با وجود گذشت بیش از نیم قرن هنوز‌یکی از پربیننده‌ترین موزه‌هاست  و به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی وابسته است. استاد صنعتی در سال ۱۳۳۰ ش. موزه­ی دیگری در خیابان کالج دایر کرد که دربردارنده‌ی تمام آثار استاد  بود و برخی از آن آثار درمهر ماه۱۳۵۶ ش برای افتتاح موزه‌ی کرمان به این شهر منتقل شد.