آثار تاريخي كهنوج

23 می 2018

سنگ نبشته‌های زهمکان

این سنگ نبشته‌ها در بخش فاریاب واقع شده‌اند.
23 می 2018

تمب میش پدام

این اثر در رودبار قرار دارد و متعلق به دوران اشکانی است.  
23 می 2018

قلعه‌ی کهنوج

این اثر در شهر کهنوج قرار دارد.