ادمین

22 می 2018

شیخ ‌یحیی احمدی کرمانی

حاج شیخ‌ یحیی احمدی کرمانی، مؤلف کتاب «فرماندهان کرمان» در سال ۱۲۸۷ قمری در خانواده‌ای روحانی متولد شد. پدرش حاج آقا احمد مجتهد کرمانی بود. وی […]
22 می 2018

ناظم الاطباء

میرزا علی اکبرخان نفیسی، ملقب به ناظم­ الاطبا فرزند «آقا میرزا حسن» طبیب کرمانی است. ایشان تحصیلات مقدماتی را در کرمان به پایان رسانید. قدری از […]
22 می 2018

سید علوی

سید ابوالقاسم بن سید عبدالباقی بن سیدحسن حسینی کرمانی مشهور به سیدعلوی، پیر صالحی بوده است که در عصر زندیه و افشاریه می‌زیسته است. از تاریخ […]
22 می 2018

حیاتی (بی بی جان)

این بانوی عارف، اواخر قرن دوازدهم هجری در شهر «بم» قدم به عالم هستی گذارد. دیوان حیاتی مشتمل بر انواع شعر از غزل و رباعی و […]
22 می 2018

احمد علی خان وزیری

احمدعلی خان وزیری، فرزند علی محمدخان کرمانی و مؤلف کتاب‌های تاریخ کرمان و جغرافیای کرمان است. احمدعلی خان وزیری از خاندان وزیری کرمان که به قول […]
22 می 2018

راجی کرمانی «ملابمانعلی»

راجی کرمانی از شاعران اواخر قرن دوازدهم و نیمه‌ی نخست قرن سیزدهم هجری است. اصلش از زرتشتیان کرمان بوده و به واسطه­ ی سعادت فطری، به […]
22 می 2018

مشتاق علیشاه

میرزا محمد‌تربتی ملقب به مشتاق علی­شاه، از چهره‌های سرشناس عرفان و شعر و ادب و هنر به شمار می‌رود که در رمضان ۱۲۶۰ هجری قمری به […]