ادمین

۱ خرداد ۱۳۹۷

سید علوی

سید ابوالقاسم بن سید عبدالباقی بن سیدحسن حسینی کرمانی مشهور به سیدعلوی، پیر صالحی بوده است که در عصر زندیه و افشاریه می‌زیسته است. از تاریخ […]
۱ خرداد ۱۳۹۷

حیاتی (بی بی جان)

این بانوی عارف، اواخر قرن دوازدهم هجری در شهر «بم» قدم به عالم هستی گذارد. دیوان حیاتی مشتمل بر انواع شعر از غزل و رباعی و […]
۱ خرداد ۱۳۹۷

احمد علی خان وزیری

احمدعلی خان وزیری، فرزند علی محمدخان کرمانی و مؤلف کتاب‌های تاریخ کرمان و جغرافیای کرمان است. احمدعلی خان وزیری از خاندان وزیری کرمان که به قول […]
۱ خرداد ۱۳۹۷

راجی کرمانی «ملابمانعلی»

راجی کرمانی از شاعران اواخر قرن دوازدهم و نیمه‌ی نخست قرن سیزدهم هجری است. اصلش از زرتشتیان کرمان بوده و به واسطه­ ی سعادت فطری، به […]
۱ خرداد ۱۳۹۷

مشتاق علیشاه

میرزا محمد‌تربتی ملقب به مشتاق علی­شاه، از چهره‌های سرشناس عرفان و شعر و ادب و هنر به شمار می‌رود که در رمضان ۱۲۶۰ هجری قمری به […]
۱ خرداد ۱۳۹۷

شیخ الملک سیرجانی

شیخ­ الملک سیرجانی، فرزند نجف قلی از اهالی زیدآباد سیرجان بود. شیخ محمدحسن در چهاردهم شعبان ۱۲۷۵ قمری متولد شد به گفته‌ی خودش در دوازده سالگی […]
۱ خرداد ۱۳۹۷

ملاعلی داد بنگانی

ملا علی داد، فرزند نعمت الله‌ یکی از شاعران و خوش نویسان عصر مشروطیت است. وی در سال ۱۲۳۸ شمسی در قریه­ ی «بنگان» بافت چشم […]