ادمین

۲ خرداد ۱۳۹۷

حاج محمد ارجمند کرمانی

حاج محمد ارجمند کرمانی بازرگان معروف فرش در سال ۱۲۷۱ش. در محله خواجه خضر دیده به جهان گشود. وی سومین فرزند مرحوم حاج جعفر بود و […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

دکتر جواد برومند سعید

شادروان استاد دکتر جواد برومند سعید در سال۱۳۱۱ش. در شهرستان بردسیر از توابع استان کرمان دیده به جهان گشود. پدرش مرحوم آقا عیسی برومند سعید بود. […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

دکتر حسین بهزادی اندوهجردی

دکتر حسین بهزادی اندوهجردی در بهمن ماه سال ۱۳۱۴ش. در اندهجرد از توابع (شهداد) کرمان پا به عرصه وجود گذارد. وی در تذکره شاعران کرمان در […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

فاطمه جهانگرد (جهان کرمانی)

یکی از شاعران و نویسندگان خوش ذوق و فرهیخته سرزمین ادب پرور کرمان، شادروان خانم فاطمه جهانگرد متخلص به «جهان کرمانی» است. وی در سال ۱۳۲۴ […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

محمد تجربه کار ( همایون کرمانی)

 کرمان یگانه خطّه‌ی خوش آب خوش هواست       گر من بهشت روی زمین خوانمش رواست شادروان محمد تجربه‌کار کرمانی، متخلص ومشهور به «همایون‌کرمانی» از جمله شاعران گران‌قدر […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

محمد صادق سعید (نیاز کرمانی)

یکی از چهره‌های ادبی و غزل سرایان به نام و لطیف طبع دیار ادب پرور کرمان، محمدصادق سعید متخلص به «نیاز کرمانی» است. وی در سال […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

آیت‌الله حاج شیخ علی اصغر صالحی کرمانی

آیت‌الله حاج شیخ علی اصغر صالحی کرمانی در سال ۱۳۱۴ ق. مطابق با ۱۲۷۵ ش. در کرمان متولد گردید. در خاندانش روحانیون سرشناس و معتبری وجود […]