ادمین

23 می 2018

حاج محمد ارجمند کرمانی

حاج محمد ارجمند کرمانی بازرگان معروف فرش در سال ۱۲۷۱ش. در محله خواجه خضر دیده به جهان گشود. وی سومین فرزند مرحوم حاج جعفر بود و […]
23 می 2018

دکتر جواد برومند سعید

شادروان استاد دکتر جواد برومند سعید در سال۱۳۱۱ش. در شهرستان بردسیر از توابع استان کرمان دیده به جهان گشود. پدرش مرحوم آقا عیسی برومند سعید بود. […]
23 می 2018

دکتر حسین بهزادی اندوهجردی

دکتر حسین بهزادی اندوهجردی در بهمن ماه سال ۱۳۱۴ش. در اندهجرد از توابع (شهداد) کرمان پا به عرصه وجود گذارد. وی در تذکره شاعران کرمان در […]
23 می 2018

فاطمه جهانگرد (جهان کرمانی)

یکی از شاعران و نویسندگان خوش ذوق و فرهیخته سرزمین ادب پرور کرمان، شادروان خانم فاطمه جهانگرد متخلص به «جهان کرمانی» است. وی در سال ۱۳۲۴ […]
23 می 2018

محمد تجربه کار ( همایون کرمانی)

 کرمان یگانه خطّه‌ی خوش آب خوش هواست       گر من بهشت روی زمین خوانمش رواست شادروان محمد تجربه‌کار کرمانی، متخلص ومشهور به «همایون‌کرمانی» از جمله شاعران گران‌قدر […]
23 می 2018

محمد صادق سعید (نیاز کرمانی)

یکی از چهره‌های ادبی و غزل سرایان به نام و لطیف طبع دیار ادب پرور کرمان، محمدصادق سعید متخلص به «نیاز کرمانی» است. وی در سال […]
23 می 2018

آیت‌الله حاج شیخ علی اصغر صالحی کرمانی

آیت‌الله حاج شیخ علی اصغر صالحی کرمانی در سال ۱۳۱۴ ق. مطابق با ۱۲۷۵ ش. در کرمان متولد گردید. در خاندانش روحانیون سرشناس و معتبری وجود […]