ادمین

۲ خرداد ۱۳۹۷

سنگ نوشته

در مشرق ده ملک، سنگی است که ابیاتی بر روی آن نوشته شده و در حال حاضر بر اثر ریزش باران فرسایش‌یافته است. قدمت این سنگ […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

قلعه‌ی دختر

این قلعه مشرف بر کوهبنان و در بالای تخت امیر واقع است و در حال حاضر‌یکی از برج‌های آن قلعه، باقی مانده و بقیه‌ی آن تخریب […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

تخت امیر

این بنا در نزدیکی کوهبنان، در دامنه‌ی کوه تخت صافی، از سنگ و گچ ساخته شده است. بنا به شواهد، این اثر در زمان شاه نعمت­الله […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

قلعه‌ی کهنوج

این اثر در شهر کهنوج قرار دارد.
۲ خرداد ۱۳۹۷

تمب میش پدام

این اثر در رودبار قرار دارد و متعلق به دوران اشکانی است.  
۲ خرداد ۱۳۹۷

زیارتگاه شاه فخار

این بنا در داخل شهر منوجان قرار دارد و ساختمان قدیمی آن‌ترکیبی از خشت، گل و آجر است. سقف این بنا گنبدی شکل و بدون متعلقات […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

قلعه شاه مردان

این قلعه از بناهای مربوط به دوران پس از اسلام است.