ادمین

۲ خرداد ۱۳۹۷

شهربابک

وجه تسمیه: شهربابک از دو واژه‌ی شهر به معنای سرزمین و «بابک» تشکیل شده است. در مورد وجه تسمیه‌ی این شهر، دو روایت وجود دارد؛‌یکی اینکه […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

سیرجان

 وجه تسمیه: در گذشته نام این شهر سیرگان بوده که به جهت وجود قنوات زیاد در این منطقه است. این واژه پس از حمله‌ی اعراب معرب […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

زرند

وجه تسمیه: زرند‌یا زراوند یکی از نام‌های کهن ایرانی است و برخی آن را به معنی مکان زر و مرتبط با فعّالیّت‌های معدن کاری و جستجوی […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

رودبار جنوب

وجه تسمیه: رودبار، آخرین نقطه‌ای است که هلیل رود از آن می‌گذرد. بنابراین هر چه رودخانه با خود آورده؛ در این محل به جا می‌گذارد و […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

رفسنجان

وجه تسمیه: واژه‌ی­«رفسنجان» معرّب«رفسنگان» است. در این تعبیر «رفسن» به معنی مس و «کان» به معنی معدن آمده­است؛ یعنی محلی که معدن مس درآنجا وجود دارد. […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

ریگان

وجه تسمیه: ریگان از واژه‌ی «ریگ» و پسوند«ان» تشکیل شده­است و دلیل آن وجود شن‌های روان (ریگ) در منطقه است. براساس روایت‌های شفاهی و مندرجات کتاب‌های […]
۲ خرداد ۱۳۹۷

راور

وجه تسمیه: بنا به روایتی منطقه‌ی راور در زمان‌های گذشته مرکز و محل راه داری لوت کرمان بوده است و همیشه عده‌ای سرباز آن را از […]