گزارش تصویری جشنواره علمی گنج سی ساله

در جشنواره گنج ۳۰ ساله مطرح شد: شهرنشینی در دنیا از کرمان آغاز شد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
معرفی «ترین»های کرمان در سطح ملی و جهانی/کهن «ترین» تمدن تاریخ بشری در منطقه ی کرمان
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

گزارش تصویری جشنواره علمی گنج سی ساله

همایش علمی گنج سی ساله به مناسبت سی امین سالِ تاسیس مرکز کرمانشناسی ر تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.