برگزاری جشن های شبانه شهرستان های بردسیر و سیرجان

گزارش تصویری از برگزاری جشنواره گنج سی ساله و جلسات آینده پژوهی
30 آوریل 2019
پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در خبرگزاری ایرنا
1 می 2019

برگزاری جشن های شبانه شهرستان های بردسیر و سیرجان

برگزاری جشن شبانه شهرستان های بردسیر و سیرجان ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه تالار بسطامی پارک مادر