گزارش تصویری جشنواره گنج سی ساله

برگزاری آیین گل افشانی کرسی استادان زنده یاد کرمانی
22 آوریل 2019
توضیخ مرکز کرمانشناسی درباره یک روایت ناقص از تاریخ شهرستان جیرفت
25 آوریل 2019

گزارش تصویری جشنواره گنج سی ساله

گزارش تصویری جشنواره گنج سی ساله

نشست فرهیختگان کرمانی مقیم تهران

سوم اردیبهشت ۹۸

تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران‎