برگزاری آیین گل افشانی کرسی استادان زنده یاد کرمانی

آغاز جشنواره ملی گنج سی ساله
22 آوریل 2019
گزارش تصویری جشنواره گنج سی ساله
23 آوریل 2019

برگزاری آیین گل افشانی کرسی استادان زنده یاد کرمانی

آیین گل افشانی کرسی استادان زنده یاد کرمانی دانشگاه تهران با حضور خانواده استادان و جمعی از دانشگاهیان  در مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران صبح روز دوشنبه دوم اردیبهشت۹۸ برگزار شد..

سید محمد علی گلاب زاده مدیر مرکز کرمانشناسی و دبیر جشنواره گنج سی ساله در خصوص خدمات علمی استادان بهمنیار، باستانی پاریزی، روح الامینی ، بهزادی اندوهجردی، فرزام، ناظر زاده کرمانی ،  ثمره و پور حسینی سخن گفت .

روابط عمومی جشنواره گنج سی ساله