برگزاری نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی و گردشگری در ۲۳ شهرستان

برگزاری سومین جلسه هماهنگی همایش مسوولان دانشگاه شهید باهنر
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
تبلیغات محیطی، آماده سازی تالار بسطامی و اجرای سه سردیس جشنواره‌
۶ فروردین ۱۳۹۸

برگزاری نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی و گردشگری در ۲۳ شهرستان

در جلسه ستاد اجرایی جشنواره گنج سی ساله عنوان شد :
هشتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه ، نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی و گردشگری ۲۳ شهرستان استان همراه با برنامه های هنری در شهر کرمان برگزار خواهد شد .