برگزاری جلسه هماهنگی همایش با مسوولان دانشگاه شهید باهنر

گزارش تصویری نشست اجرایی جشنواره گنج سی ساله
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری سومین جلسه هماهنگی همایش مسوولان دانشگاه شهید باهنر
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هماهنگی همایش با مسوولان دانشگاه شهید باهنر

سومین جلسه هماهنگی همایش علمی گنج سی ساله با مسوولان دانشگاه شهید باهنر کرمان ظهر روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷در محل مرکز کرمانشناسی  برگزار شد .