برگزاری جلسه هماهنگی همایش با مسوولان دانشگاه شهید باهنر

گزارش تصویری نشست اجرایی جشنواره گنج سی ساله
14 مارس 2019
برگزاری سومین جلسه هماهنگی همایش مسوولان دانشگاه شهید باهنر
16 مارس 2019

برگزاری جلسه هماهنگی همایش با مسوولان دانشگاه شهید باهنر

سومین جلسه هماهنگی همایش علمی گنج سی ساله با مسوولان دانشگاه شهید باهنر کرمان ظهر روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷در محل مرکز کرمانشناسی  برگزار شد .