انعکاس خبر برگزاری جشنواره گنج سی ساله در روزنامه مهر کریمان

انعکاس خبر برگزاری جشنواره گنج سی ساله در خبرگزاری خبر آنلاین
12 فوریه 2019
دانلود بروشور و پوستر جشنواره گنج سی ساله
25 فوریه 2019

انعکاس خبر برگزاری جشنواره گنج سی ساله در روزنامه مهر کریمان

جشنواره گنج سی ساله در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد گردید . به همین مناسبت روزنامه مهر کریمان به انعکاس خبر برگزاری این جشنواره پرداخته است