فراخوان مقاله همایش علمی گنج سی ساله

رونمایی از پوستر جشنواره گنج سی ساله
5 فوریه 2019
انعکاس خبر برگزاری جشنواره گنج ۳۰ ساله در خبرگزاری ایسنا
6 فوریه 2019

فراخوان مقاله همایش علمی گنج سی ساله

بسی گنج بردم در این سال سی …

همایش علمی گنج سی ساله

             فراخوان مقاله             

محورهای همایش

تاریخ:

تاریخ نگاری محلی استان کرمان و نسخه شناسی

ـ مؤلفه های تاریخ نگاری محلی کرمان در اعصار مختلف

ـ روش شناسی تاریخ نگاری محلی در کرمان و معرفی تاریخ نگاران کرمانی

ـ جایگاه تاریخ اجتماعی در تاریخ نگاری محلی کرمان

ـ تاریخ شفاهی در کرمان

تاریخ اجتماعی استان کرمان

ـ اقوام حاضر در کرمان: تاریخ، اساطیر، آداب و رسوم

ـ مردم شناسی و انسان شناسی

ـ فرهنگ فولکلور کرمان

ـ ایلات و عشایر کرمان

ـ هنر و صنایع دستی کرمان

ـ زبان و گویش های کرمانی

ـ اعتقادات دینی مردمان کرمان

 

جغرافیای تاریخی کرمان

ـ تبار شناسی و ریشه شناسی نام کرمان

ـ جغرافیای تاریخی کرمان و شهرهای آن

ـ شهر کرمان، فرهنگ و هویت

ـ کرمان از نظرگاه سیاحان

ـ ارزش های بومی و هویتی شهر کرمان

بخش ویژه ناگفته های تاریخ کرمان

ادبیات

ـ نسخه شناسی ادبیات کرمان

ـ مکتب ادبی کرمان

گردشگری

ـ فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای جذب گردشگران

ـ تحلیل وضعیت خدمات دهی به گردشگران خارجی

ـ اهمیت و جایگاه هفت اثر ثبت شده استان کرمان در یونسکو

ـ جایگاه و وضعیت کویر لوت در توسعه گردشگری، صنایع دستی و کار آفرینی

ـ توسعه بوم گردی

 

زمان برگزاری: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

آخرین مهلت دریافت چکیده و اصل مقالات: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

 

ضوابط پذیرش مقاله:

ـ مقاله نباید در جایی چاپ شده باشد.

ـ مقالات دارای عنوان، چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

ـ چکیده مقالات از ۳۰۰ کلمه بیشتر نباشد و اصل مقالات با منابع بیش از ۲۵ صفحه نباشد.

ـ چکیده و اصل مقاله در یک فایل( WORD) تهیه و ارسال شود.

ـ مشخصات نویسنده و یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تماس و پست الکترونیکی) در صفحه نخست ذکر گردد.

برای مقالات تأیید شده گواهی پذیرش صادر می گردد و در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهند شد.

 

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به نشانی دبیرخانه همایش و یا پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

دبیرخانه همایش: کرمان، خیابان ابن سینا، مرکز کرمان شناسی، کدپستی ۷۶۱۴۶۱۳۳۴۳

پست الکترونیکی: kerman.shenasi@yahoo.com

برای کسب اطلاعات بیشتر  به مرکز کرمان شناسی واحد پژوهش مراجعه شود.