رونمایی از پوستر جشنواره گنج سی ساله

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران برگزاری جشنواره با مسئولین دانشگاه باهنر
4 فوریه 2019
فراخوان مقاله همایش علمی گنج سی ساله
5 فوریه 2019

رونمایی از پوستر جشنواره گنج سی ساله

از پوستر جشنواره گنج سی ساله در کرمان رونمایی شد .
این جشنواره قرار است از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه سال آینده با نمایشگاه گردشگری و نشست کرمانی های مقیم تهران  در دانشگاه تهران و شنبه هفتم اردیبهشت ماه با همایش علمی کرمانشناسی  در دانشگاه شهید باهنر کرمان و از یکشنبه هشتم تا جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه سال آینده با نمایشگاه وجشنهای محلی شهرستانهای استان کرمان در یخدان مویدی کرمان برگزار شود‌.
همچنین از سردیس سه چهره برگزیده ی فرهنگی و علمی در شهر کرمان پرده برداری خواهد شد .