برگزاری جلسه هماهنگی نمایشگاه” کرمان را باید دید”

برگزاری جشنواره گنجِ سی ساله ، اردیبهشت ماه سال ۹۸ در کرمان و تهران
۲۴ آذر ۱۳۹۷
متن نامه دبیر جشنواره گنج سی ساله خطاب به شهردار محترم کرمان
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هماهنگی نمایشگاه” کرمان را باید دید”

جلسه هماهنگی نمایشگاه” کرمان را باید دید” با حضور سید محمد علی گلاب زاده مدیر مرکز کرمانشناسی، غلامرضا فرخی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، حسین شهابی دبیر اجرایی جشنواره گنج سی ساله،دکتر شهیدی مدیر گروه فرهنگ و زبان های باستانی و سایر اعضا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دوشنبه هشتم بهمن ۹۷ برگزار شد .
دکتر شهیدی گفت : توسعه رویدادهای حوزه ایرانشناسی در قالب هفته های استان شناسی را با استان کرمان آغاز خواهیم کرد .
گفتنی است این نمایشگاه از دوم تا پنجم اردیبهشت ۹۸ همراه با نشست کرمانی های مقیم تهران با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در دانشگاه تهران برگزارخواهد شد.