برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی کرمان شناسی

برگزاری دومین نشست کمیته علمی همایش
۲۷ مهر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای عالی مرکز کرمانشناسی
۱۵ آذر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی کرمان شناسی

جلسه کمیته علمی سی امین سالگرد تاسیس مرکز کرمانشناسی امروز ۱۱ آذرماه ۹۷ در محل دبیرخانه این همایش تشکیل شد .

همایش” گنجِ سی ساله “با محوریت تاریخ، ادبیات و گردشگری؛ اردیبهشت ۹۸ همراه با نمایشگاه و برنامه های فرهنگی و هنری در کرمان برگزار خواهد شد .