گلیم بافی

معرّق
24 می 2018
گیوه دوزی
24 می 2018

گلیم بافی

گلیم،‌یک فرش با بافت صاف‌یا‌یک نوع قالی بدون کرک‌یا خواب گره خورده است که در استان کرمان به صورت ساده (تخت) و برجسته کار می‌شود. شهرستان‌های سیرجان و بافت از مراکز عمده‌ی تولید گلیم شیریکی پیچ بافی هستند. سازمان صنایع دستی در سال ۱۳۸۴ بیش از چهارهزار نفر را در مقاطع مقدماتی، پیشرفته و به آموزی در این رشته آموزش داده است.