پسته

زیره
24 می 2018
قُوّتو quvetoo (قاووت)
24 می 2018

پسته

میوه­ ی خاص و سوغات ویژه‌ی کرمان، از نظر کیفیت و تنوع، پسته است و از دیدگاهی دیگر، به عنوان‌یکی از محصولات کشاورزی ارزشمند و پشتوانه­ی اقتصاد کشور است. از بهترین مناطق استان که در آن پسته کاشته، می‌شود می‌توان به رفسنجان، سیرجان، رباط، راور، کرمان، بردسیر، شهربابک و زرند اشاره کرد. رفسنجان رتبه‌ی اول تولید و صادرات پسته ایران را دارد. انواع پسته در کرمان عبارتند از: کله قوچی، اوحدی، رباطی، بادامی، کدویی، راوری و ممتاز.