موزه‌ی مردم شناسی(زرتشتیان ایران)

باغ موزه‌ی فرش
24 می 2018
باغ و موزه‌ی هرندی
24 می 2018

موزه‌ی مردم شناسی(زرتشتیان ایران)

با توجه به همزیستی مسالمت­آمیز اقلیت‌های دینی، راه­اندازی موزه‌ی زرتشتیان کرمان در سال۱۳۷۰ به همت و سرمایه­ی بهدینان فرزانه  هرمز اشیدری و خانم  مهیندخت   سیاوشیان  پی­ریزی و در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد. در این موزه، کتب دست نویس «گات‌ها»، اسناد و عکس‌های تاریخی، انواع آتش‌دان و پوشاک قدیمی نگهداری می‌شود. این موزه در خیابان شهدا واقع است.