موزه‌ی سکه (ضرابخانه ی گنجعلی خان)

موزه‌ی مردم شناسی گنجعلی خان(حمام گنجعلی خان)
24 می 2018
موزه‌ی صنعتی
24 می 2018

موزه‌ی سکه (ضرابخانه ی گنجعلی خان)

در سال ۱۳۷۰ همزمان با برگزاری کنگره­ی جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، این مکان به عنوان موزه­ی سکه­ی کرمان، مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این موزه مسکوکات متعلق به ادوار مختلف تاریخی از اشکانی، ساسانی، اموی، عباسی و… گرفته تا  قاجار و پهلوی به همراه اطلاعات مربوط، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد. ضرابخانه، یکی از عناصر مجموعه­ی گنجعلی­خان کرمان است. بنای ضرابخانه با چهارصد سال قدمت تاریخی در ضلع شمالی میدان گنجعلی­خان، جای گرفته است.

در هنگام تعمیر و مرمت بنا، مقداری سکه و ابزارآلات و قطعات فلزی مربوط به ضرب سکه در این محل بدست آمده است که مؤید کاربری این مکان به عنوان ضرابخانه در زمان صفویه است.

موزه­ ی تخصصی سکه­ی کرمان، مکان مناسبی برای محققین، پژوهشگران و گردشگران علاقه­ مند به بازدید از اشیای کوچک و ظریف سیمین و زرین است.