معرّق

منبّت
24 می 2018
گلیم بافی
24 می 2018

معرّق

هنر معرّق روی چوب‌یکی از رشته‌های پرپیشینه­ی صنایع دستی ایران است که به نسبت سایر صنایع چوب دارای قدمت بیشتری است. این هنر –  صنعت که در ابتدا تلفیقی از چوب و فلز بود، به کمک ذوق و اندیشه­ی معرّق سازان هنرمند ایرانی تغییر شکل داد و صنعت گران کشورمان به جای‌یک نوع چوب که معمولاً متن اصلی دست ساخته‌ها را تشکیل می‌داد به استفاده از انواع چوب با رنگ‌های مختلف پرداختند، این هنر در بیشتر شهرهای استان کرمان رواج دارد. سازمان صنایع دستی کرمان در سال ۱۳۸۴ موفق به آموزش بیش از ۱۵۰۰ نفر در این رشته شده است.