عطریات و عرقیات

قُوّتو quvetoo (قاووت)
24 می 2018
موزه‌ی شهید باهنر
24 می 2018

عطریات و عرقیات

کرمانی‌ها به داروهای گیاهی اعتقاد خاصی دارند و از زمان­های قدیم تهیه­‌ی عرقیات با کیفیت بسیار عالی در کرمان مرسوم بوده است. در منطقه­‌ی لاله­‌زار در نزدیکی بردسیر، عرقیات، بویژه گلاب بسیار عالی تهیه می‌شود.

از دیگر سوغات کرمان می‌توان خرما، حنا و روشور را نام برد.