عبدالحسین صنعتی زاده

سید حسین مرعشی
24 می 2018
افسانه شعبان نژاد
24 می 2018

عبدالحسین صنعتی زاده

عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در نوزدهم ذیقعده سال ۱۳۱۳ ق برابر با سال ۱۲۷۳ ش در کرمان متولد گردید. وی فرزند حاج اکبر صنعتی بود و از سن ۱۴ سالگی به کسب و تجارت پرداخت. عبدالحسین می کوشید تا در کارهای تجاری و بازرگانی، از کمترین فرصت و سرمایه، بیشترین بهره و نتیجه را به دست آورد. وی از چهره های نامدار مشروطه خواهی است و تلاش های او در این زمینه، مثال زدنی است. فعالیت هایی که در قالب برگزاری جلسات مثنوی خوانی انجام می گرفت و فرهنگ آزادیخواهی را گسترش می داد.

این بازرگان نویسنده، در عرصه فرهنگ و ادب نیز خوش درخشید، از جمله فعالیت های او در این زمینه  رمان تاریخی « دام گستران یا انتقام خواهان مزدک » که در سال ۱۲۹۰ ش آن را نوشت و نیمه ی اول آن در سال ۱۳۰۰ ش در بمبئی و نیمه ی دوم آن با مقدمه مجتبی مینوی در سال ۱۳۰۴ ش در تهران به چاپ رسید. نویسنده درد این کتاب لشکر کشی مسلمانان به ایران و جنگ های قادسیه و مداین و جلولا، شکست قطعی ایرانیان در نهاوند و تباهی تاج و تخت یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی و سرگردانی او تا کشته شدنش در آسیای مرو و خلاصه وقایع بیست ساله سلطنت یزدگرد را که مقارن با خلافت ابوبکر و عمر و قسمتی از عهد عثمان است، شرح داده است. صنعتی زاده در این کتاب بر روی هم توانسته است منظور اصلی خود یعنی انحطاط اخلاقی و اجتماعی و فساد معنوی ایرانیان را در دوران فتوحات اعراب تشریح کند و به خوبی نشان دهد که چه عواملی باعث شد که اعراب مسلمان توانستند در اندک مدتی بر شاهنشاهی عظیم ساسانی مسلط شوند.