گنبدجبلیه(گنبدگبری/گنبدزیک)

یخدان حاج رشید
23 می 2018
قلعه سنگ
23 می 2018

گنبدجبلیه(گنبدگبری/گنبدزیک)

پلان این گنبد هشت ضلعی است و روی اضلاع آن طاق نماهای متعددی به چشم می‌خورد. تاریخ دقیق و نحوه‌ی کاربرد بنا روشن نیست، امّا از سبک معماری آن استنباط می‌شود که بنای مذکور مربوط به اواخر دوره‌ی ساسانی است که در اوایل اسلام تعمیر و مرمت شده‌یا این که در اوایل اسلام با الهام از معماری ساسانی بنا شده است. روایت است که در ملات این بنا از شیر شتر استفاده شده است تا از پوسیدگی آن جلوگیری کند.