منوجان

کهنوج
23 می 2018
حاج غلامرضا آگاه
24 می 2018

منوجان

وجه تسمیه:منوجان که به مینو جهان نیز شهرت داشته، مرکب از دو واژه‌ی مینو و جهان؛به معنای«بهشت جهان» است.اطلاق این­نام­به­دلیل­وفور باغات­مرکبات و نخلستان­های سرسبز این منطقه بوده که آن را به بهشت جهان تشبیه نموده‌اند. به روایتی دیگر واژه‌ی «منوقان»، ریشه‌ای مغولی داشته که به معنای سرزمین خونی است. مقدسی در قرن چهارم این شهر را، بصره­ی کرمان نامیده است.

مشخصات جغرافیایی: شهرستان منوجان ۴۴۳۷ کیلومترمربع وسعت دارد، در ۴۳۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و در هشتاد کیلومتری جنوب کهنوج واقع شده است. نودوهشت درصد از مردم منوجان به کشاورزی و دامداری مشغول هستند. صنایع دستی چون حصیربافی و خوس بافی در این شهرستان رواج دارد. در شهرستان منوجان غیر از زبان فارسی، گویش محلی منوجانی، بلوچی و بندرعباسی رایج است. منوجان شامل بخش‌های مرکزی و آسمینون است.