مقبره‌ی میرحیدر «گورخان»

یخدان راور
23 می 2018
قلعه‌ی قهقهه
23 می 2018

مقبره‌ی میرحیدر «گورخان»

این اثر تاریخی در روستای اسفندقه از بخش دولت آباد واقع است و به دوران صفویه تعلق دارد. این بنا به شکل‌یک گنبد و هشت ایوان رو به بیرون است. دیگر آثار تاریخی جیرفت، عبارتند از:

قلعه‌ی اسفندقه، کاروان سرای مسکون، مدرسه‌ی ساردوییه، امام زاده سید سلطان احمد و تپه­ی تاریخی قلعه کوچک از دیگر مراکز تاریخی این شهرستان است.