مقبره‌ی امامزاده ابراهیم

قلعه‌ی دختر
23 می 2018
مسجدجامع بیاض
23 می 2018

مقبره‌ی امامزاده ابراهیم

این بنا واقع در آبادی سه قریه از دهستان بهرمان و متعلق به دوره­ی اسلامی است.