مسجد صفری

مشتاقیه (سه گنبد)
23 می 2018
تخت درگاه قلی بیگ
23 می 2018

مسجد صفری

این مسجد، قدیمی‌ترین مسجد سیرجان است وسال احداث آن ۹۶۰ هجری قمری و بانی آن شخصی به نام قطب الدین می‌باشد.