مسجدجامع بیاض

مقبره‌ی امامزاده ابراهیم
23 می 2018
امامزاده بهاءالدین
23 می 2018

مسجدجامع بیاض

این ­مسجد ­به دوره‌ی­ اسلامی تعلق دارد و قدمت آن حدود چهارصد سال است. این بنا دارای صحن ورودی مشجر و بنای خشتی با دو فضای تابستانی و زمستانی است که فضای زمستانی آن دارای چهار گنبد و فضای تابستانی آن دارای سه گنبد است.