محمد رضا باهنر

حمید میرزاده
23 می 2018
همایون صنعتی
23 می 2018

محمد رضا باهنر

عمر خدمات سیاسی و کارآفرینی این مدیر کرمانی، کمی بیش از انقلاب اسلامی است . او فرزند دیاری به شمار می‌رود که شهیدان باهنر و باهنران شهیدش،سر به عیّوق می‌سایند. آنها که عزت تاریخ و تاریخ عزت این کهن سرزمینند. اگر چه مهندس باهنر را بیشتر با تلاش های او در عرصه سیاسی می‌شناسیم، اما خدمات کارآفرینی او را نیز نباید از نظر داشت. اگر اقدامات انجام شده در زمان نمایندگی او در مجلس شورای اسلامی از سوی مردم کرمان،راور و بافت،مدیریت او در سازمان مسکن انقلاب اسلامی،معاونت سیاسی استانداری کرمان و… را احصاء کنیم، خود حدیث مفصلی است که از زیر سایه سنگین فعالیت های سیاسی او بیرون آمده و رخ می نمایند، به ویژه خانه سازی هائی که در زمان مسئولیت او در کرمان صورت گرفت،اقدامی بایسته و گرانسنگ به شمار می‌رود.

در این میان یکی از ارزشمندترین اقدامات نامبرده ـ که بی گمان تأثیر شگرفی در تحول اقتصادی و کارآفرینی این دیار داشت ـ راه اندازی انجمن توسعه کرمان بود که در این رهگذر، مجمع نمایندگان استان و جمعی دلسوزان اقتصادی،بی هر گونه گرایش های سیاسی حضور دارند.

این انجمن فعالیت‌های خود را از محدوده کارهای کوچک فراتر برده و به طرح هائی می اندیشد که بتواند زمینه ساز تحول و دگرگونی عمیق استان گردد. بر این اساس تا کنون خدمات ارزشمندی در جهت حمایت از طرح های توسعه کرمان، از جمله سامان بخشی و راه اندازی مجتمع های فولاد،طرح تأمین کوتاه مدت و دراز مدت آب مورد نیاز استان،توسعه کشاورزی گلخانه ای، تأسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان و حمایت از هلدینگ سرمایه گذاری میدکو ( بانک پاسارگاد) و… را پیگیری کرده و انجام داده است.

در بخشی از وظایف و مسئولیت ها و ، انگیزه راه اندازی این انجمن آمده است که : دریافت سهم مناسب از برنامه های توسعه ملی طی ۱۶ سال آتی و رسیدن به اهداف توسعه استان،مستلزم عزم سیاسی توسعه گرا،وجود امنیت اقتصادی، ایجاد فضای کسب و کار، بهره گیری از ایده های نو، استفاده از مزیت ها،خلق مزیت های جدید،پایداری سیاست ها،پیوستگی در اجرای برنامه های توسعه در استان و استفاده از همه فرصت هاست.

فعالیت‌های مهندس باهنر در دوره نمایندگی مردم بافت در مجلس شورای اسلامی به تشکیل شرکت ها و واحدهای تولیدی متعددی انجامید که برخی از آنها به نام خود او معرفی می‌شد، هر چند که وی را از این مجموعه‌ها، بهره ای نبود.

مهندس باهنر، فعالیت‌های خود را با معاونت سیاسی استانداری کرمان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و… آغاز کرد ، در سال ۱۳۶۳ به نمایندگی مردم بافت برگزیده شد. ( دوره دوم ) و در سال های بعد ( دوره هفتم ) به نمایندگی مردم کرمان و در دوره های سوم ، چهارم، پنجم و هشتم به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد.

سوابق پارلمانی باهنر نیز شامل:

ـ عضو هیئت رئیسه در دوره چهارم و پنجم ـ نایب رئیس مجلس در دوره هفتم،هشتم و نهم ـ عضویت در کمیسون های عمران،اقتصاد، اجتماعی و کمیسیون تلفیق ـ نایب رئیس و عضویت در کمیسیون بودجه ـ عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس از دوره چهارم.