محلّه‌های قدیمی کرمان

امام زاده ها
23 می 2018
دروازه‌های قدیمی شهر کرمان
23 می 2018

محلّه‌های قدیمی کرمان

وجود بیش از سی محله در شهر کرمان، از قدمت و سابقه‌ی کهن این شهر کویری حکایت می‌کند، نام برخی از این محله‌ها عبارت است از: محلّه‌ی شهر، محلّه‌ی شاه عادل، محلّه‌ی قبّه سبز، محلّه‌ی علویان، محلّه‌ی خواجه خضر، محلّه‌ی‌یهودی‌ها، محلّه‌ی دولت خانه، محلّه‌ی ته باغ لله، محلّه‌ی گلبازخان، محلّه‌ی بازارشاه، محلّه‌ی میدان قلعه، محلّه‌ی گودال خشت مال‌ها، محلّه‌ی چهارسوق کهنه، محلّه‌ی مسجد ملک، گبر محلّه، محلّه‌ی دروازه ریگ آباد، محلّه‌ی قلعه محمود.

نام بیشتر این محلّه‌ها برگرفته از نام اماکن و آثار مطرح در هر محلّه، شخصیت‌های دینی، گروه­ها و اقلیت‌ها، حکام و پهلوانان است؛ برای مثال، حضور زرتشتیان، ‌یهودیان، موجب نام­گذاری محلّه‌های گبری و‌ یهودی بوده و‌یا «گلبازخان »؛ نام پهلوان و سردار جیرفتی بوده که ظاهراً در این محل سکونت داشته است. همچنین محلّه‌ی میدان قلعه به دلیل هم جوار بودن با قلّعه‌ی محمود از زمان حاکمیت افغان­ها در ایران به این نام خوانده شده است. ساکنین این محلّه به ماجراجویی و بی باکی شهرت داشته‌اند. در محلّه‌ی بازار شاه بیشتر خانواده‌های اصیل کرمان زندگی می‌کرده­اند. از محلّه‌های معروف دیگر کرمان می‌توان محلّه‌ی زریسف و محلّه‌ی کوچه ماهانی را نام برد.