کاروان سرای آب بید

خانه‌ی حاج آقا علی
23 می 2018
موزه‌ ها
23 می 2018

کاروان سرای آب بید

این کاروان­سرا در پنجاه کیلومتری جاده‌ی راور –  کرمان قرار دارد. این اثر از‌یاد گارهای حاج آقا علی کرمانی معروف به حاج آقا زعیم­الله در دوران قاجار است.