کاروان سراهای کرمان

بازارهای کرمان
23 می 2018
موزه‌ی دفاع مقدس
23 می 2018

کاروان سراهای کرمان

 استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرارگرفتن برحاشیه‌ی کویر و واقع شدن برگذرگاه تجارت و نیز راه ابریشم، کاروان­های تجارتی زیادی را پذیرا بوده است. این امر از ‌یک سو و گرمای طاقت­فرسای منطقه و بیابان­های خشک و سوزان از سوی دیگر، سبب به وجود آمدن کاروان سراهایی با ساخت حفاظتی ویژه گردیده است. کاروان سراهای عمده‌ی کرمان که میهمانان زیادی را در خود جای می‌دادند، عبارت بودند از:

کاروان­سرای ­گلشن،کاروان­سرای ­گنجعلی­خان،کاروان­سرای ­سردار،کاروان­سرای ­هنود (هندوها)، کاروان­سرای حاج مهدی، کاروان­سرای میرزاصالح، کاروان­سرای میرزاحسین خان، کاروان­سرای خراسانی‌ها(در بازار حاج آقاعلی)،کاروان­سرای وکیل،کاروان­سرای حاج آقاعلی و ….

وجود کاروان­سراهایی چون هندوها، نشانه‌ی­رونق اقتصادی کرمان در روزگاران گذشته است، آن طور که تجّار هندی، ادویه و چای از هندوستان به کرمان آورده، و در مقابل حنا، زیره، شال، و… را با خود می‌بردند.