قلعه شاه مردان

قلعه‌ی برج معاذ
23 می 2018
زیارتگاه شاه فخار
23 می 2018

قلعه شاه مردان

این قلعه از بناهای مربوط به دوران پس از اسلام است.