قلعه‌ی کهنه

مقبره‌ی حاجیه معصومه
23 می 2018
یخدان راور
23 می 2018

قلعه‌ی کهنه

این قلعه در روستای کهوروئیه جیرفت قرار دارد و متعلق به دوران ساسانیان است.