قلعه‌ی دشت خاک

امامزاده بهاءالدین
23 می 2018
عمارت موسی خانی
23 می 2018

قلعه‌ی دشت خاک

این قلعه در روستای دشت خاک زرند قرار گرفته و قدمت پانصد ساله دارد.