قلعه‌ی دختر

تخت امیر
23 می 2018
سنگ نوشته
23 می 2018

قلعه‌ی دختر

این قلعه مشرف بر کوهبنان و در بالای تخت امیر واقع است و در حال حاضر‌یکی از برج‌های آن قلعه، باقی مانده و بقیه‌ی آن تخریب شده است.