قلعه‌ی خاکی

قلعه‌ی تاریخی
23 می 2018
قلعه سنگ
23 می 2018

قلعه‌ی خاکی

این قلعه از بناهای دوره­ی ساسانی است.